CAPjobsLOGO

Video transcripts

Transcript KPN Film

De video start met het logo van KPN in een wit vlak. Op de achtergrond klinkt een up tempo muziek. De film begint. We  zien verschillende elementen die kenmerkend zijn voor KPN, een televisie scherm met informatie over beltarieven en internet gebruik.

De video wordt stil gezet en er verschijnt, door middel van computergeluidjes, een paspoort op het beeldscherm. Rechts op het paspoort staat een foto van Lia Belilos en aan de linkerkant de volgende informatie:

Lia Belilos

Chief HR Officer

KPN

Logo KPN

Er volgt een CAP100 bumper met een swoof geluid en dan verschijnt Lia Belilos rechts in beeld, links van haar staat het CAP100 logo in een paarse achtergrond. Ze zit in haar kantoor, links achter haar staan paarse bloemen en de camera maakt een mediumportret van haar. Ze vertelt, het uptempo muziekje blijft zacht doordraaien onder haar verhaal:

Waarom CAP100? Wij zijn al anderhalf jaar met KPN bezig met het rekruteren en aannemen van mensen met een beperking. We merken dat dit goed gaat, maar we hebben er wel een steuntje bij nodig. En waarom hebben we een steuntje nodig? Dat is, omdat als je kijkt naar het talent wat er in zit, er is enorm veel talent, mensen die enorm graag hun talent willen inzetten en gebruiken, maar wij vinden het nog niet zo makkelijk. Tegelijkertijd horen we ook van dat talent, in die groep, dat het niet makkelijk is om KPN of andere grote bedrijven te vinden. Zo lang dat zo is, denk ik dat CAP100 een hele belangrijke rol moet spelen

Er volgt weer een bumper met swoof geluid, het CAP100 logo zweeft door het beeld. We komen weer terug bij Lia. Het CAP100 logo staat nu rechts in beeld. Lia vervolgt: Als ik iets zou moeten zeggen tegen deze groep, dan zou ik willen zeggen, je hebt een talent, net zoals ieder mens een talent heeft, gebruik dat talent en vergeet even die beperking. En ik weet dat het heel veel moeite kost om die beperking achter je te laten, maar laat zien wat je talent is en gebruik het. Zorg ervoor dat datgene wat je aan kracht hebt opgedaan juist om die beperking te overkomen, dat je dat gaat gebruiken ten behoeve van onze samenleving, want we hebben het nodig.

Wederom een bumper met geluid, de lay out wordt weer omgedraaid. Lia vertelt: En we willen alle mensen in deze samenleving met elkaar verbinden, dus inclusief mensen met een beperking. Daarin kunnen wij een rol spelen en dat doen we heel graag. En ik hoop dat, met een voorbeeld te stellen, we ook anderen zover kunnen krijgen hetzelfde te gaan doen.

Het CAP100 logo verschijnt groot in beeld, op een paarse achtergrond en houdt 5 seconden aan met de slotakkoorden van de up tempo muziek. Einde film.

Share