CAPjobsLOGO

Video transcripts

Transcript ABN AMRO Film

De video start met het logo van ABN AMRO in een wit vlak. Op de achtergrond klinkt een up tempo muziek. De film begint. We starten een versnelde wandeling door het hoofdkantoor van ABN AMRO.  We beginnen buiten bij de hoofdingang, lopen via de lobby de draaideur door en komen uit in de kamer van mevrouw Caroline Princen.

De video wordt stil gezet en er verschijnt, door middel van computergeluidjes een paspoort op het beeldscherm. Rechts op het paspoort staat een foto van Caroline Princen en aan de linkerkant de volgende informatie:

Caroline Princen

Lid Raad van Bestuur

Logo ABN AMRO

Er volgt een CAP100 bumper met een swoof geluid en dan verschijnt Caroline Princen links in beeld, rechts van haar staat het CAP100 logo in een paarse achtergrond. Ze zit in haar kantoor en de camera maakt een mediumportret van haar. Ze vertelt, het uptempo muziekje blijft zacht doordraaien onder haar verhaal:

Wij doen mee aan het CAP100 project omdat ik het een mooi initiatief vind. Maar belangrijker zowel voor onze eigen organisatie en de mensen die nu bij ons werken als voor nieuwe mensen die we willen aantrekken voor ons bedrijf, we hebben natuurlijk al medewerkers in dienst met een beperking en ik denk dat het een belangrijk signaal is voor hen te weten dat ze er toe doen en het de bedoeling is dat dat ook zo blijft.

Er volgt weer een bumper met swoof geluid, het CAP100 logo zweeft door het beeld. We komen weer terug bij Caroline. Het CAP100 logo staat nu links in beeld. Caroline vervolgt: Mensen met een beperking horen bij de samenleving maar horen ook bij het potentieel waar je naar zoekt als organisatie.

Wederom een bumper met geluid, de lay out wordt weer omgedraaid. Caroline vertelt: Iets anders wat we doen zowel voor mensen met een beperking zelf als voor hun collega’s en leidinggevende heeft te maken met een soort alertheid of bewustzijn van... Wat betekent het om een collega te hebben met een beperking? Hoe ga je daar mee om? Waar moet je aan denken? Waar moet je rekening mee houden? En voor de persoon met een beperking geldt om ook aan vertrouwen en zelfbewustzijn te werken in de zin dat je er toe doet.

Het beeld wordt weer gedraaid met de CAP100 Bumper met swoof geluid. Het logo verschijnt weer links en rechts in beeld zien we Caroline. Ze vertelt verder: We hebben natuurlijk ook klanten met een beperking. We moeten hier permanent allert op zijn en zorgen dat zij zich welkom voelen, dat ze makkelijk de kantoren in kunnen. Dat betekent dat de kantoren toegankelijk moeten zijn en dat onze geldautomaten op een bepaalde hoogte moeten zitten, dat ze goed bereikbaar moeten zijn.

Na nog een laatste bumper met swoof geluid verschijnt Caroline rechts in beeld en het CAP100 logo links. Als slotakkoord geeft Caroline een boodschap mee: Mijn boodschap voor mensen met een beperking is eigenlijk heel kort: Geloof in jezelf en ga naar buiten!

Het CAP100 logo verschijnt groot in beeld, op een paarse achtergrond en houdt 5 seconden aan met de slotakkoorden van de up tempo muziek. Einde film.

Share